ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  -  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (πρώην Κ.Ε.Κ.)


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διοργάνωση εξ αποστάσεως και δια ζώσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος

για κάθε ενδιαφερόμενο

 

Τίτλος Προγράμματος

Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία – Νευροψυχολογία

(Διάγνωση – Θεραπεία – Αποκατάσταση)

 

Ετήσιο εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα:62 ECTS

Eπιστημονικος Υπεύθυνος  Προγράμματος

Καραπέτσας Αργύρης

Καθηγητής  Νευροψυχολογίας – Νευρογλωσσολογίας

Διευθυντής Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Περίοδος Υλοποίησης Προγράμματος

Έναρξη: Οκτώβριος 2016

Λήξη : Ιούνιος 2017


Στοιχεία Επικοινωνίας

Εργαστήριο Νευροψυχολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τηλέφωνο: 2421074678

e-mail: semead@.uth.gr

Ιστοσελίδα: semead.sed.uth.gr


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο και Στόχευση Προγράμματος


Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Π.Θ. σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα:


ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ -ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  (ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)


Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 700 ωρών,  είναι σχεδιασμένο με βασικό γνώμονα την αρχή της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα  είναι  εντατικό  και, ταυτόχρονα,  φιλικό και εύκολο στην παρακολούθηση από τους επιμορφούμενους. Συνδυάζει δηλαδή υψηλά στάνταρντς ως προς το περιεχόμενο και την παρεχόμενη γνώση, χωρίς να απαιτεί πολλές προϋποθέσεις  για την παρακολούθηση από την πλευρά των συμμετεχόντων.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ:


Η  απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και η εκμάθηση τεχνικών  παρέμβασης  αποτελούν το βασικό στόχο του επιμορφωτικού προγράμματος.

Το  ενδιαφέρον μας  εστιάζεται  τόσο στην άμεση εφαρμογή όσο και  στην ικανότητα του επιμορφούμενου  να :

-Αξιολογεί τις  διαταραχές στον ευρύτερο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας - Νευροψυχολογίας.

- Διαμορφώνει Προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

- Έχει υπεύθυνο ρόλο στην διεπιστημονική ομάδα αντιμετώπισης δυσκολιών των μαθητών που ανακύπτουν στην τάξη / ή στην κοινότητα.

-Σχεδιάζει προγράμματα πρώιμης εκπαιδευτικής και  ψυχολογικής  παρέμβασης  &

-Εφαρμόζει εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες του μαθητή.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:


Το ανωτέρω επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς φοιτητές

Αδιόριστους & Διορισμένους εκπαιδευτικούς

Ψυχολόγους

Λογοθεραπευτές

Κοινωνικούς Λειτουργούς

Ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας

Γονείς παιδιών με ενδιαφέρον για τις αναπτυξιακές διαταραχές

Ενδιαφερόμενοι στο χώρο της Γενικής αγωγής, της Ειδικής, της Κλινικής Νευροψυχολογίας και της Ψυχολογίας

Κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.


ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ:

 

Η επιλογή των επιμορφούμενων γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των τίτλων σπουδών και κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Για να δείτε τον πλήρη οδηγό σπουδών πατήστε το εικονίδιο

 
 

Αίτηση Εγγραφής